คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมงานครบรอบ 51ปี วันพระราชทานนาม 132 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมงานครบรอบ 51ปี วันพระราชทานนาม 132 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

      วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานครบรอบ 51ปี วันพระราชทานนาม 132 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยในช่วงเช้า ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี และเข้าฟังการแสดงปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ ครั้งที่ 11 เรื่อง “การปรับตัวของมหาวิทยาลัยเพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงในยุค Disruption” โดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องบรรยายศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ และในช่วงบ่าย คณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ ยังได้เข้ารับเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล ในพิธีมอบรางวัลและเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องบรรยายศาสตราจารย์นายแพทย์กษาน จาติกวนิช ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล อีกด้วย

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand