ทีมสร้างสุขคณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม The Mask Creator – Easier DIY หน้ากากอนามัย ทั้งเกร๋ ทั้งง่าย ไม่ซ้ำใคร เธอทำได้”

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ทีมสร้างสุขคณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม The Mask Creator – Easier DIY หน้ากากอนามัย ทั้งเกร๋ ทั้งง่าย ไม่ซ้ำใคร เธอทำได้”

      เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 ทีมสร้างสุขคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “The Mask Creator – Easier DIY หน้ากากอนามัย ทั้งเกร๋ ทั้งง่าย ไม่ซ้ำใคร เธอทำได้” ซึ่งเป็นกิจกรรม workshop ที่สอนการทำหน้ากากอนามัยประดิษฐ์อย่างง่ายได้ด้วยตนเองและสามารถใช้ได้จริง นอกจากนี้คณะฯ ยังได้แจกเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือให้แก่บุคลากรอีกด้วย ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ มีอาจารย์และบุคลากรจากฝ่ายงานต่างๆ ของคณะ ICT เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ โถง ชั้น 1 อาคาร ICT มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand