คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการเสริมสร้างทักษะด้าน ICT สู่สังคม “Flat Graphic Design with PowerPoint”

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการเสริมสร้างทักษะด้าน ICT สู่สังคม “Flat Graphic Design with PowerPoint”

       วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดลจัดโครงการเสริมสร้างทักษะด้าน ICT สู่สังคม “Flat Graphic Design with PowerPoint” นำโดย ดร. ศุจิกา ศรีนันทกุล รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและบริการวิชาการ เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ Flat Graphic ด้วย PowerPoint ผ่านระบบออนไลน์ Facebook Live โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 228 คน แบ่งเป็น นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 13 คน บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 115 และบุคคลทั่วไป จำนวน 100 คน

          การออกแบบ Flat Graphic ด้วย PowerPoint คือการออกแบบโดยเน้นความเรียบง่าย เน้นการใช้งาน ลดทอนกราฟิกที่ไม่จำเป็นลง และโฟกัสไปที่จุดสำคัญมากยิ่งขึ้น โดยมีหัวข้อการเรียนการสอน ดังนี้ การฝึกลดทอนรายละเอียด และการร่างกราฟฟิกเป็นต้นฉบับ การลงมือวาดโดยใช้ Shape การใช้คำสั่ง Merge การรวมและแยกรูปทรง  และ การเติมสีสัน

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand