ประกาศรับสมัครงานจาก บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)

รับสมัครงานจากบริษัทภายนอกปิดความเห็น บน ประกาศรับสมัครงานจาก บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงานในส่วนงาน Programmer 

ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ผ่านช่องทางดังนี้

สำนักงานใหญ่:  บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)

  เลขที่ 329 ม.10 ถ.รถรางสายเก่า ต.สำโรง ต.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

อีเมล์:               chonkanittha.s@siamraj.com

โทรศัพท์:         0-2363-9300-15 ต่อ 9201

เวลา:               8.00 น. – 17.00 น. ทุกวันจันทร์ – ศุกร์

https://www.siamrajathanee.com

 

 

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand