สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ร่วมมือกับ คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) ส่งเสริมโครงการ “การพัฒนาศักยภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์”

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ร่วมมือกับ คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) ส่งเสริมโครงการ “การพัฒนาศักยภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์”

     สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ร่วมมือกับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งเสริมโครงการ การพัฒนาศักยภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ อันสืบเนื่องมาจาก นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) มอบหมายให้ ดีป้า มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านดิจิทัล โดยเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา คณะ ICT ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 8 โครงการที่ผ่านการเห็นชอบโครงการสืบเนื่องมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (Depa Digital Manpower Fund) จากที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการส่งเสริมและสนับสนุน ครั้งที่ 7/2563

      ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ดีป้า กล่าวว่า โครงการต่าง ๆ ที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ในครั้งนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาศักยภาพคนพันธุ์ดิจิทัล โดยเฉพาะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ผ่านการเรียนรู้ ป้องกัน และรับมือภัยออนไลน์ ส่งเสริมเกมเมอร์สร้างความตระหนักรู้ หล่อหลอมเกมเมอร์น้ำดี โปรแกรมเมอร์ต่อยอดทักษะเข้าสู่สาย White Hacker ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีได้พัฒนาทักษะเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพ ขณะเดียวกันยังเป็นการยกระดับบุคลากรด้าน Data Science และ Data Engineering เพื่อนำทักษะการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่มาประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้ ยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการยกระดับศักยภาพการเติบโตของไทย ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม รองรับการก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัลในอนาคตอันใกล้นี้

 

ภาพข่าวจาก: depa Thailand
ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand