คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการอบรมสำหรับบุคลากร ICT หลักสูตร “การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วย HEX รุ่นที่ 2”

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการอบรมสำหรับบุคลากร ICT หลักสูตร “การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วย HEX รุ่นที่ 2”

     เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ดร. ศุจิกา ศรีนันทกุล รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและบริการวิชาการ จัดโครงการอบรมสำหรับบุคลากรคณะ ICT หลักสูตร “การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วย HEX รุ่นที่ 2” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร. อนันต์ ศรีสุภาพ และ ผศ. ดร. ปิยนุช ศิลปโชติ อาจารย์ประจำคณะฯ เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งหมด 25 คน แบ่งเป็น อาจารย์ 6 คน และบุคลากร 19 คน ณ ห้อง IT405 คณะICT มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

     HEX เป็นเกมคณิตศาสตร์ที่แข่งขันระหว่างผู้เล่น 2 คน จะเล่นบนตารางหกเหลี่ยม โดยทั่วไปนิยมใช้กระดานขนาด 11×11, 13×13 หรือ 19×19 ซึ่งแต่ละคนจะมีสีของตัวเอง และจะผลัดกันวางหินที่มีสีของตัวเองลงบนตาราง หากฝ่ายใดที่สามารถเชื่อมฝั่งตรงข้ามของตารางได้ก่อนจะเป็นผู้ชนะ โดยในช่วงแรกของการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับ 7 ขั้นตอนการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันเกม HEX และในช่วงสุดท้ายของการแข่งขัน คณะฯ ได้จัดเตรียมรางวัลสำหรับผู้ที่ได้คะแนนสูงที่สุด 4 อันดับอีกด้วย

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand