คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา

       วันที่  24 กรกฎาคม 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล จัดงาน “พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา” นำโดย อาจารย์ ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะฯ พร้อมใจกันแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล โดยมี อาจารย์ ดร. ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา และรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน เป็นผู้กล่าวรายงาน จากนั้นประธานในพิธีฯ ถวายพวงมาลัยบูชาพระพุทธ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ ลงนามถวายพระพร พร้อมกล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีร่วมกัน ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น 1 คณะ ICT ม.มหิดล ศาลายา

     จากนั้นอาจารย์ ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีฯ พร้อมด้วยคุณคณิตพัฒน์ ศรีนันทกุล หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะ ICT เข้าร่วมพิธีการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีศาสตราจารย์ นพ. บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีฯ และมีทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล  คณาจารย์ บุคลากร จากส่วนงานต่างๆ เข้าร่วมในพิธีฯ อย่างพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา อีกด้วย

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand