ผลงาน ICT มหิดล ได้การตอบรับให้นำเสนอใน ECTI-CON 2020

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยปิดความเห็น บน ผลงาน ICT มหิดล ได้การตอบรับให้นำเสนอใน ECTI-CON 2020

ผลงานวิจัยของ ICT มหิดล ได้รับการตอบรับให้นำเสนอในงานประชุมทางวิชาการ International Conference on Electrical Engineering/Electronic, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2020) ครั้งที่ 17 ที่จัดขึ้นในรูปแบบ Virtual Conference วันที่ 24 – 27 มิถุนายน 2563 โดยวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต (College of Computing, Prince of Songkla University) ด้วยผลงาน “Detection of Animal Behind Cages Using Convolutional Neural Network” ซึ่งเป็นผลงานภายใต้กลุ่มวิจัยย MVIT ร่วมกับโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ไทย – ญี่ปุ่น โดย นายนพรุจ ลี ภายใต้การดูแลของ รศ. ดร. วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ และ ดร. Seiji Hotta (Tokyo University of Agriculture and Technology)

ข้อมูลจาก
https://www.facebook.com/mvitmu/posts/3021191601308763

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand