ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM

ข่าวกิจกรรมภาพกิจกรรมนักศึกษาปิดความเห็น บน ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM

     วันที่ 6 สิงหาคม 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีฯ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับและถ่ายภาพร่วมกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่รับชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ ZOOM และ Facebook Live ณ ห้อง MARU Lab ชั้น 3 อาคารคณะ ICT ม.มหิดล

     กิจกรรมภายในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำให้นักศึกษาใหม่ ได้รู้จักกับคณะฯ คณาจารย์ และรุ่นพี่ให้มากยิ่งขึ้น ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น การรับชมวีดิโอแนะนำคณะฯ คณาจารย์ และบุคลากรฝ่ายงานการศึกษา การแนะนำสโมสรนักศึกษาคณะ ICT โดยประธานนักศึกษาชั้นปีที่ 4

    นอกจากนี้ ยังได้มีการเปิดโอกาสให้นักศึกษาใหม่ได้ร่วมสนุก เล่นเกมส์ตอบคำถามชิงรางวัล โดยมี ดร. ชัยยงค์ รักขิตเวชสกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา ให้เกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการ และในช่วงท้ายของกิจกรรม ได้รับเกียรติจาก ดร. ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา และรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน  มาร่วมพูดคุยตอบข้อซักถามเกี่ยวกับ “การเรียนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ” แก่นักศึกษาและผู้ปกครองที่รับชมผ่านทางระบบออนไลน์ในครั้งนี้อีกด้วย

ดาวน์โหลดข่าว

 

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand