ทีมสร้างสุขคณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม “เต้นสะบัด ขจัด Kcal : Aerobic Dance Revolution”

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ทีมสร้างสุขคณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม “เต้นสะบัด ขจัด Kcal : Aerobic Dance Revolution”

     วันที่ 19 สิงหาคม 2563 คณะทำงานเสริมสร้างความสุขและความผูกพันของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล จัดกิจกรรม “เต้นสะบัด ขจัด Kcal : Aerobic Dance Revolution” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม EP แรกภายใต้ Series “MUICT 6 million Kcal, Let’s move Charity!” โดยมี “ครูโตโต้” หรือ คุณธีรภัทร คุณมี เป็นวิทยากรผู้นำเต้นจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.มหิดล สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ มีอาจารย์และบุคลากรจากฝ่ายงานต่าง ๆ ของคณะ ICT เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ ลานสวนไผ่ ชั้น 1 อาคารคณะ ICT ม.มหิดล ศาลายา

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand