คณบดีคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 6” โดยสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณบดีคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 6” โดยสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

     วันที่ 10 กันยายน 2563 ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 6” (RDI for Disruptive Education: การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ในยุคการพลิกผันทางการศึกษา) ที่จัดขึ้นโดยสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาวิชาการฯ ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ

     งานสัมมนาในครั้งนี้ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สถาบันคลังสมองของชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2563 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด หลักการตลอดจนวิธีการในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทั้งจากวิทยากรชาวไทย และต่างประเทศ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างอาจารย์และนักวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องกัน ผ่านการสัมมนาวิชาการและการทำ work shop เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย

ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยมหิดล
ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand