คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การตัดต่อวิดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือ” Smartphone Video Production

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การตัดต่อวิดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือ” Smartphone Video Production

       วันที่ 10 กันยายน 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การตัดต่อวิดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือ” Smartphone Video Production นำโดย ดร.ศุจิกา ศรีนันทกุล รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและบริการวิชาการ และคุณศิริรัตน์ วิทยาคุณสถิต นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เป็นวิทยากรให้การอบรม  ณ ห้อง IT212 ชั้น 2 อาคารคณะ  ICT ม.มหิดล วิทยาเขตศาลายา

     การอบรมในครั้งนี้ เน้นการ Workshop ขั้นพื้นฐาน กระบวนการถ่ายทำวิดีโอ และการใช้งานโปรแกรม Kinemaster ในการตัดต่อวิดีโอผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ซึ่งผู้เรียนสามารถสร้างผลงานวิดีโอคลิปของตัวเองผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้ทันที โดยมีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 16 คน แบ่งเป็นบุคลากร 11 คน และบุคคลทั่วไป 5 คน

         ติดตามข่าวการข่าวอบรมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ict.mahidol.ac.th/th/?events=training
หรือโทรศัพท์ 02-441-0909 ต่อ 111,112

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand