คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การตัดต่อวิดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือ” Smartphone Video Production

       วันที่ 10 กันยายน 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การตัดต่อวิดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือ” Smartphone Video Production นำโดย ดร.ศุจิกา ศรีนันทกุล รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและบริการวิชาการ และคุณศิริรัตน์ วิทยาคุณสถิต นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เป็นวิทยากรให้การอบรม  ณ ห้อง IT212 ชั้น 2 อาคารคณะ  ICT ม.มหิดล วิทยาเขตศาลายา

     การอบรมในครั้งนี้ เน้นการ Workshop ขั้นพื้นฐาน กระบวนการถ่ายทำวิดีโอ และการใช้งานโปรแกรม Kinemaster ในการตัดต่อวิดีโอผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ซึ่งผู้เรียนสามารถสร้างผลงานวิดีโอคลิปของตัวเองผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้ทันที โดยมีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 16 คน แบ่งเป็นบุคลากร 11 คน และบุคคลทั่วไป 5 คน

         ติดตามข่าวการข่าวอบรมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ict.mahidol.ac.th/th/?events=training
หรือโทรศัพท์ 02-441-0909 ต่อ 111,112

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish