อาจารย์คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ให้สัมภาษณ์รายการ Research Impact ในผลงานวิจัยเรื่อง “การจำแนกเมล็ดพันธุ์ข้าวไทย โดยใช้ภาพถ่ายของเมล็ดพันธุ์ข้าว ด้วยวิธีการแบบ Mask R – CNN และ Transfer Leaning”

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยปิดความเห็น บน อาจารย์คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ให้สัมภาษณ์รายการ Research Impact ในผลงานวิจัยเรื่อง “การจำแนกเมล็ดพันธุ์ข้าวไทย โดยใช้ภาพถ่ายของเมล็ดพันธุ์ข้าว ด้วยวิธีการแบบ Mask R – CNN และ Transfer Leaning”

     วันที่ 17 กันยายน 2563 รศ.ดร.วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับงานวิจัยเรื่อง “การจำแนกเมล็ดพันธุ์ข้าวไทย โดยใช้ภาพถ่ายของเมล็ดพันธุ์ข้าว ด้วยวิธีการแบบ Mask R – CNN และ Transfer Leaning” ณ ห้อง MVIT Lab อาคารคณะ ICT ม.มหิดล เพื่อบันทึกเทปรายการ “Research Impact” ทางสถานีโทรทัศน์ Mahidol Channel ซึ่งเป็นรายการสารคดีที่มีรูปแบบในการนำเสนอผลงานการวิจัยที่ได้รับการยอมรับ และเป็นประโยชน์ต่อสังคมทั้งภายในประเทศและระดับสากล

     ผลงานวิจัยดังกล่าวเป็นแบบจำลองข้อมูลที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในกระบวนการคัดแยกสายพันธุ์ข้าวในโรงสี โดยใช้กรอบความคิดที่เริ่มจากการทำแบบจำลองข้อมูล (Model) ซึ่งจะประกอบไปด้วยการเก็บข้อมูล (Data Acquisition), การเตรียมข้อมูล (Data Preparation), การสร้างแบบจำลองข้อมูล (Data Modelling) และการประเมินผล (Model Evaluation) จากนั้นจะนำแบบจำลองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอแล้ว ไปพัฒนากับผู้ใช้เพื่อทำให้เห็นภาพผลลัพธ์หลังจากการจำแนกแล้ว (Visualization) จึงนับว่าเป็นผลงานวิจัยที่ได้รับความสนใจจากวงการเกษตรอย่างมาก อีกทั้งยังได้ถูกตีพิมพ์และเผยแพร่ในสื่อออนไลน์อีกด้วย

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand