ประกาศรับสมัครงานจากสภากาชาดไทย

รับสมัครงานจากบริษัทภายนอกปิดความเห็น บน ประกาศรับสมัครงานจากสภากาชาดไทย

สภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ

ตั้งแต่วันนี้ – 20 ตุลาคม 2563

  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ 3-5 สังกัดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ วุฒิปริญญาตรี/โท จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.  ไม่จำกัดเพศ อายุ 25-35 ปี (นับถึงวันสมัคร) 

2. ถ้าเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน  

3.  วุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท ด้านวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.  มีประสบการณ์ในการทำงาน IT สาย Software 2 ปีขึ้นไป 

5.  มีประสบการณ์ในการเขียน ร่าง และกำหนดความต้องการของโครงการ 2 ปีขึ้นไป โดยใช้แนวคิด SDLC, Waterfall, Iterative, Agile เป็นอย่างน้อย 

6.  มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรม อย่างน้อย 1 ภาษา ดังนี้ PHP, C#.NET, JAVA เป็นต้น 

7. มีประสบการณ์ในการ Implement ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) อย่างน้อย 1 ระบบ ดังนี้ WordPress, Drupal หรือ Joomla เป็นต้น 

8. มีความรู้ด้านระบบฐานข้อมูลอย่างน้อย 1 ฐานข้อมูล ดังนี้ SQL SERVER, PostgreSQL, MySQL 

9. มีประสบการณ์เขียน SQL Statement, Work Flow Diagram 

10. มีประสบการณ์ Work Flow Diagram, BI, BIG DATA หรือ Cyber Security หรือ Data Privacy จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สมัครสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ผ่านทาง http://jobtrc.redcross.or.th/newjob/index.php

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand