คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการวิจัยและบูรณาการเทคโนโลยีทางการแพทย์และคอมพิวเตอร์ กับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการวิจัยและบูรณาการเทคโนโลยีทางการแพทย์และคอมพิวเตอร์ กับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

     วันที่ 12 ตุลาคม 2563 ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย Professor Dr. Peter Fereed Haddawy รองคณบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัย และ อาจารย์ ผกาพร เพ็งศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมและระบบ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการวิจัยและบูรณาการเทคโนโลยีทางการแพทย์และคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างนวัตกรรมระบบคอมพิวเตอร์ปัญญาประดิษฐ์และแอพพลิเคชั่นตรวจการได้ยิน กับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมีผู้บริหารและผู้แทนจากคณะฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร โรงพยาบาลรามาธิบดี

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand