อาจารย์คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับ นักศึกษาปริญญาเอกของคณะ ICT เข้ารับรางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น (Innovative Thesis Award) จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยผลงานและรางวัลนักศึกษาผลงานและรางวัลบุคลากรปิดความเห็น บน อาจารย์คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับ นักศึกษาปริญญาเอกของคณะ ICT เข้ารับรางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น (Innovative Thesis Award) จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดี กับ ศ.ดร.นพ. ทนงชัย สิริอภิสิทธิ์ นักศึกษาปริญญาเอกของคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล และ รศ.ดร. วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ อาจารย์ที่ปรึกษา ในโอกาสเข้ารับรางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น (Innovative Thesis Award) ในหัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การแบ่งส่วนภาพทางการแพทย์โทนสีเทาแบบสองมิติและสามมิติด้วยวิธีการแปรปรวนพื้นที่ค้นหาในบริเวณใกล้เคียง” (2D and 3D Segmentation of Grayscale Medical Images Using Variable Neighborhood Search) จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล อีกทั้ง รศ.ดร. วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ ยังได้รับรางวัล อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล อีกด้วย

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish