บุคลากรคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมนำเสนอผลงานจากการบูรณาการพัฒนางานประจำต่อยอดสู่งานวิจัย (R2R) ในงาน The 5th International Conference on Information Technology (InCIT2020)

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยปิดความเห็น บน บุคลากรคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมนำเสนอผลงานจากการบูรณาการพัฒนางานประจำต่อยอดสู่งานวิจัย (R2R) ในงาน The 5th International Conference on Information Technology (InCIT2020)
     ระหว่างวันที่ 21- 22 ตุลาคม 2563 คุณณัฐพล บุญสม และ คุณสุวิมล เวหากิจ บุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมนำเสนอผลงานจากการบูรณาการพัฒนางานประจำต่อยอดสู่งานวิจัย (R2R) ในชื่อผลงาน Automatic Identification of Unique Conference Names Using Rule-based System ในงาน The 5th International Conference on Information Technology (InCIT2020) ซึ่งจัดขึ้นโดยสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย (CITT) ณ เดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี
     ผลงานจากการบูรณาการดังกล่าวฯ เกิดขึ้นร่วมกันระหว่าง Machine Vision and Information Transfer (MVIT) Research Lab ศูนย์วิจัย ICT เพื่อนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี และงานโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้ร่วมวิจัย ได้แก่ คุณณัฐพล บุญสม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการสถิติ คุณสุวิมล เวหากิจ นักวิชาการสถิติ คุณThearith Ponn ศิษย์เก่าคณะ ICT รศ.ดร.วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ อาจารย์ประจำคณะ ICT และ คุณกิตติคุณ ทองกัญชร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ชำนาญการพิเศษ) ผู้สนใจสามารถติดตามอ่านผลงานวิจัยเพิ่มเติมได้ที่: http://mucc.mahidol.ac.th/…/2020InCIT_1570652679…
Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand