คณบดีคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมแสดงความยินดีกับ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT)  และ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล (MB) ในพิธีเปิด ศูนย์ร่วมคิดพาณิชย์นวัตกรรม (Mahidol Industry Connection Center : MICC) และ MaSHARES Co-working Space

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณบดีคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมแสดงความยินดีกับ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT)  และ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล (MB) ในพิธีเปิด ศูนย์ร่วมคิดพาณิชย์นวัตกรรม (Mahidol Industry Connection Center : MICC) และ MaSHARES Co-working Space
     วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีกับ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT)  และ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล (MB) ในพิธีเปิด ศูนย์ร่วมคิดพาณิชย์นวัตกรรม (Mahidol Industry Connection Center : MICC) และ MaSHARES Co-working Space ซึ่งเป็นศูนย์กลางความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้ประกอบการ เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยี และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน โดยเป็นการถ่ายทอดสดผ่านทาง IPTV และผ่านระบบ Facebook LIVE ของ iNT

       ภายในพิธีเปิด นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม อดีตปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ให้เกียรติเข้าร่วมเสวนากับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี และ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ในหัวข้อ “เอกชนร่วมคิด มหิดลร่วมทำ” โดยเป็นการถอดบทเรียนจากประสบการณ์การบริหารในภาครัฐ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับผู้ร่วมเสวนาจากภาคเอกชนชั้นนำ เพื่อสร้างแนวคิดการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่มุ่งสู่การใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ณ MaSHARES Co-working Space สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งเป็น Co-working space สำหรับการใช้พื้นที่ร่วมกันในการสร้างสรรค์และร่วมมือทางนวัตกรรม นอกจากนี้ภายในงานได้มีการจัดบูธแสดงผลงานนวัตกรรมเด่นจากมหาวิทยาลัยมหิดล และการจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) ให้ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมได้พบปะพูดคุยกับตัวแทนจากภาคธุรกิจโดยตรงอีกด้วย

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand