คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ณ วัดนวลนรดิศ วรวิหาร

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ณ วัดนวลนรดิศ วรวิหาร

    เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2563 ให้มหาวิทยาลัยมหิดล นำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดนวลนรดิศ วรวิหาร เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานพิธีฯ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารส่วนงาน บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลจากส่วนงานต่าง ๆ และประชาชนใกล้เคียงเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว รวมยอดจตุปัจจัยถวายเป็นพระราชกุศล ทั้งสิ้น 1,093,489.49 บาท ณ วัดนวลนรดิศ วรวิหาร

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand