ประกาศ! รอบ 2 MU – PORTFOLIO ปีการศึกษา 2564

ประกาศการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ หลักสูตร ICTปิดความเห็น บน ประกาศ! รอบ 2 MU – PORTFOLIO ปีการศึกษา 2564

 

  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ในการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับการรับนักศึกษา ด้วย Portfolio หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ) ปีการศึกษา 2564
Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand