บทสัมภาษณ์นักศึกษา ICT ม.มหิดล “ไม่ใช่เรื่องยากที่จะเป็นนักศึกษาด้าน IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น”

ICT Spotlightปิดความเห็น บน บทสัมภาษณ์นักศึกษา ICT ม.มหิดล “ไม่ใช่เรื่องยากที่จะเป็นนักศึกษาด้าน IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น”

       เมื่อเดือนตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา นางสาวชนิกานต์ ฉันทนานุกูล หรือ น้องเจนนี่ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขา Software Engineering ประธานรุ่นและกรรมการในสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้ารับมอบรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณ “นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2563 ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ InCIT2020 และการประชุมระดับชาติ NCIT2020 ซึ่งจัดขึ้นโดยสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศประเทศไทย (CITT) รางวัลดังกล่าวฯ เป็นรางวัลที่มอบให้กับนักศึกษาที่มีคุณลักษณะพื้นฐานที่ดีใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษาเล่าเรียน ด้านทักษะในการจัดการและการทำงาน  ด้านสุขภาพอนามัย ด้านความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม และด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  โดยในวันนี้ทีมงาน ICT Spotlight ได้พูดคุยกับน้องเจนนี่เกี่ยวกับที่มาที่ไปของการได้รับเลือกให้รับรางวัล นอกจากนี้ยังได้พูดคุยถึงแนวทางการใช้ชีวิต การแบ่งเวลาเรียนและการทำกิจกรรม รวมไปถึงข้อคิดต่าง ๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ที่ ไม่ใช่แค่ในห้องสอบเท่านั้น แต่สามาถนำไปใช้ในอนาคตข้างหน้าได้อีกด้วย ติดตามอ่านกันเลยค่ะ

รางวัลที่ได้รับเป็นรางวัลที่เกี่ยวกับอะไร

     ชื่อภาษาไทยของรางวัลนี้มีชื่อเรียกว่า รางวัลนักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่นค่ะ เป็นรางวัลที่มอบให้แก่นักศึกษาตัวแทนจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งคุณสมบัติที่จำเป็นคือเป็นนักศึกษาที่มีความประพฤติดีประกอบกันในหลากหลายด้าน เช่น การเสียสละ การจัดการ การทำงานร่วมกับผู้อื่น การมีทัศนวิสัย อีกทั้งยังครอบคลุมถึงด้านการเรียนและผลการเรียนด้วยค่ะ

รางวัลนักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ในทัศนะของน้องควรมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง

     คำว่า “คุณธรรม “จริยธรรม” และ “ดีเด่น” เป็นนามธรรมมากจนไม่สามารถลิสต์ออกมาอย่างชัดเจนได้ว่า การกระทำแบบไหนจะทำให้เรามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับรางวัลนี้ ถ้าหากให้มองในมุมของเรา จริง ๆ คำว่า “คุณสมบัติ” ที่ว่าคงจะสามารถมองได้เป็นภาพรวมอยู่ 2 ข้อใหญ่ ๆ มากกว่าค่ะ นั่นคือ การที่มีความคิดที่ดี และการกระทำที่มาจากพื้นฐานความคิดที่ดี โดยเราอาจจะไม่ต้องเป็นคนที่โดดเด่นในการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำความดี หรืออาจจะไม่ต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมข้อไหนโดดเด่นเป็นพิเศษ แต่ควรเป็นคนที่ทำความดีอยู่เป็นปกติจนทุกคนสามารถรับรู้ถึงการกระทำนั้นได้และสามารถสัมผัสได้ถึงความคิดที่ดีจากภายใน ซึ่งคุณสมบัติ 2 ข้อนี้น่าจะทำให้คนคนนึงเหมาะสมกับรางวัลที่ชื่อว่า คุณธรรม และจริยธรรมดีเด่นมากที่สุดค่ะ

ช่วยเล่าถึงแนวทางการใช้ชีวิต และการเรียนอย่างไร ถึงได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลนี้

     การใช้ชีวิตในช่วงมหาวิทยาลัยของเรา เริ่มตั้งแต่ตอนที่เข้ามาเรียนปรับพื้นฐาน (Preparation Course) ที่คณะในช่วงปิดเทอมก่อนขึ้นปี 1 ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นชีวิตการเป็นนักศึกษาครั้งแรก ในตอนนั้นเราคิดว่าเราสามารถเป็น The Best Version ในการเป็นนักศึกษาได้ดีที่สุดมากแค่ไหน เราจึงลองพยายามเต็มที่กับการเป็นเด็กมหาวิทยาลัยของเราให้มากที่สุดค่ะ ซึ่งวิธีการคิดแบบนี้เราก็เพิ่งมารู้ชื่อเรียกทีหลังว่าเป็นการคิดแบบ Growth Mindset ซึ่งเป็นแนวคิดของการพัฒนา การอยากเรียนรู้ หรือการปรับตัว และมีความเชื่อที่ว่าคนเราสามารถพัฒนาตัวเองขึ้นได้

     เราเริ่มด้วยการตั้งใจเรียนมาก ๆ แบบมากจริง ๆ ในทุกคาบของทุก Class เลย และผลของช่วง Prep’ Course ก็ออกมาดีแบบที่เราไม่เคยคาดคิดไว้มาก่อน เราสามารถทำเรื่องที่เราเคยคิดว่าเราทำไม่ได้ ให้ดีขึ้นแบบเห็นได้ชัด จากที่ไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษต่อหน้าคนมาก ๆ เพราะรู้สึกไม่มั่นใจในศักยภาพของตัวเอง หลังจากจบคอร์สเรากลายเป็นคนที่สามารถพูดต่อหน้าคนเยอะ ๆ ได้ เหมือนเราเปลี่ยนไปเป็นอีกคน  เป็นเจนนี่ที่โตขึ้น และเชื่อในตัวเองมากขึ้นว่าเราทำได้ เราแค่ต้องพยายามให้มากพอ หลังจากนั้น เราเลยลองทำทุกอย่างที่เราคิดว่าเราไม่มีทางทำได้ ลองก้าวออกจาก Comfort zone ที่เราเคยอยู่ เพื่อให้ Comfort zone ของเราขยายขึ้น ซึ่งหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่นั่นคือการตอบรับการลงสมัครเป็นประธานรุ่น หลังจากนั้นชีวิตเราก็เปลี่ยนไป จากเด็กธรรมดาคนหนึ่งก็ได้กลายมาเป็นคนที่ได้มีโอกาสทำในสิ่งต่าง ๆ มากมาย สุดท้ายมันเลยเป็นการใช้ชีวิตในทุกวันเพื่อเป็น The best version of myself ค่ะ

     สำหรับด้านการเรียนนั้น ด้วยความที่เราเป็นคนที่ทำกิจกรรมเยอะมากมาตลอด เราจึงให้ความสำคัญกับเรื่องการแบ่งเวลามาก เราเชื่อว่าไม่มีสิ่งไหนที่ทำไม่ได้ ถ้าให้เวลากับมันมากพอ เรามักจะเป็นคนที่พยายามขยันทุ่มเทเข้าสู้กับความยากของเนื้อหาและความเยอะของปริมาณงาน และพยายามให้เวลากับการเรียนมากที่สุดเท่าที่จะให้ได้ เนื่องจากเรามีอีกหนึ่งนั่นคือ บทบาทของการเป็นประธานรุ่น ทำให้เราต้องบริหารตารางงานการดูแลกิจกรรมนักศึกษาให้ดี เพื่อเอาเวลาที่เหลือไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในด้านการเรียน การทบทวน การทำความเข้าใจ และฝึกทำโจทย์ จนสามารถเข้าใจในทุกประเด็นที่เรียนมา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อได้ ไม่ใช่แค่ในห้องสอบเท่านั้นแต่ในอนาคตข้างหน้าด้วยค่ะ

ช่วยเล่าความประทับใจจากการไปรับรางวัลในครั้งนี้

    ความประทับใจอย่างแรกเลยคือ การจัดงานที่ดีเกินกว่าที่เราคาดหวังไว้ค่ะ ต้องขอบอกก่อนว่าในตอนแรกเราจินตนาการว่า รางวัลนี้จะเป็นการมอบเกียรติบัตรตามปกติ แต่ปรากฏว่างานถูกจัดขึ้นได้ดีมาก ๆ ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นที่ อำเภอบางแสน จังหวัดชลบุรี เป็นสถานที่ที่บรรยากาศดีมาก เหมือนได้ไปเที่ยวและพักผ่อนเลยค่ะ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยน้อง ๆ และเพื่อน ๆ จากคณะ IT มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นช่วงเวลาที่สนุกมากค่ะ เราได้รู้จักเพื่อนใหม่ที่อยู่ในแวดวงเดียวกัน  ทุกคนน่ารักกันมาก

        ความประทับใจต่อมาคือ ช่วงพิธีการมอบรางวัลค่ะ เป็นการมอบรางวัลที่มีบรรยากาศเป็นกันเองมาก โดยจัดขึ้นในช่วงระหว่างรับประทานอาหารเย็น นอกจากนี้ยังมีการแสดงต่าง ๆ ด้วยค่ะ

        สำหรับความประทับใจสุดท้ายคือ  รางวัลที่ได้รับซึ่งเป็นโล่ประกาศเกียรติคุณ  โดยในตอนแรกเรารู้สึกค่อนข้างตกใจ เพราะเพิ่งจะทราบในตอนเย็นวันงานว่าเราจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในตอนนั้นเรารู้สึกว่าเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่มาก ๆ และรู้สึกภูมิใจที่ได้รับรางวัลนี้จริง ๆ นับว่าเราได้รับโอกาสและโชคดีมากที่ได้มาอยู่ตรงนี้ ทุกอย่างเป็นความทรงจำที่ดีมากเลยค่ะ

มีคติประจำใจ หรือ มีสิ่งไหนที่อยากฝากถึงเพื่อน ๆ น้อง ๆ ที่อยากได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลนี้บ้าง

     แนวคิดที่อยากบอกน้อง ๆ ที่สุดคือ “Positive mindset leads to positive actions.” อยากให้ทุกคนลองทบทวนแนวคิดของตัวเองอีกครั้ง ถ้าเราอยากได้รับรางวัลนี้ เราจะตีความรางวัลนี้เป็นแบบไหน และเราควรมีแนวคิดในการใช้ชีวิตอย่างไร และอีกประโยคที่ว่า “It’s now or never.” ก็เป็นแนวคิดที่สำคัญเหมือนกันค่ะ  การที่เราจะได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของคณะนั้นอาจจะต้องสั่งสมอะไรต่าง ๆ มานานพอสมควร คำแนะนำจากพี่ก็คือ การเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยค่ะ อยากทำอะไรให้รีบทำ ลองคว้าทุกโอกาสที่เข้ามาในชีวิต เพราะชีวิตในมหาวิทยาลัยนั้นสั้นมาก ๆ  และโอกาสไม่ได้มีเข้ามาบ่อย ๆ อยากให้ลองทำสิ่งที่เราคิดว่าดีในทุก ๆ วันของชีวิต อยากให้นึกถึงคนอื่นให้เหมือนที่เราใส่ใจตัวเราเอง ถ้าเรามีความคิดที่เหมาะสม และ Take action ในแบบที่เหมาะสมแล้ว รางวัลนี้ก็จะกลายเป็นโอกาสที่น้องได้รับเช่นเดียวกันค่ะ

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand