คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนโยธินบูรณะ (English Program และ International Program)

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนโยธินบูรณะ (English Program และ International Program)

      วันที่ 19 ธันวาคม 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล นำโดย ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดี พร้อมด้วย ดร.ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา และรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน และ Mr. Stephen Smith (Foreign Language and Student Engagement Team Leader) ให้การต้อนรับ อ.ทองแท้ ศิลาขาว พร้อมด้วย อ.นรินทร์ ศรีสร้อย และนักเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ (English Program และ International Program) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมคณะ ICT ณ ห้อง IT 404 อาคารคณะ ICT ม.มหิดล ศาลายา

      ในช่วงต้นของการเยี่ยมชม ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดี กล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียน และบรรยายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อด้าน IT จากนั้น ดร.ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ และ Mr. Stephen Smith บรรยายเกี่ยวกับหลักสูตร ICT บรรยากาศการเรียนการสอน สาขาวิชาต่าง ๆ ของคณะ รายละเอียดการรับสมัครปีการศึกษา 2564 อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา กิจกรรมนักศึกษา โอกาสในการฝึกงานต่างประเทศ ศิษย์เก่าโรงเรียนโยธินบูรณะที่มาศึกษาต่อที่คณะ ICT และปิดท้ายด้วยการเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ภายในคณะ รวมทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนกับนายนนทพัทธ์ พินธิระ รุ่นพี่ปี 4 ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนโยธินบูรณะ

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand