คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับบริษัท MFEC จัด Online Seminar เรื่อง “Using Flutter Programming to Develop Mobile Application # Round 2”

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับบริษัท MFEC จัด Online Seminar เรื่อง “Using Flutter Programming to Develop Mobile Application # Round 2”

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท MFEC Public Company Limited จัดกิจกรรม Online Seminar เรื่อง “Using Flutter Programming to Develop Mobile Application # Round 2” ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของคณะฯ โดยได้รับเกียรติจาก คุณปัณชญา บุญเสาวภาคย์ Frontend Consultant ศิษย์เก่า ICT รุ่น 10 คุณธนดล จันทร์สุข Frontend Consultant คุณกรีเพชร สทรลักษณ์ Frontend Consultant และคุณเสรี มาเอียด Business Unit Manager ซึ่งเป็นผู้แทนจากบริษัท MFEC Public Company Limited ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ผ่านโปรแกรม MS Teams โดยการอบรมในหัวข้อ “Using Flutter Programming to Develop Mobile Application” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Android Studio และ Flutter SDK ในการออกแบบพัฒนา Mobile Application

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand