คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) และวิทยาลัยนานาชาติ (MUIC) เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงาน “Thai Universities Promotion Seminar” ครั้งที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) และวิทยาลัยนานาชาติ (MUIC) เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงาน “Thai Universities Promotion Seminar” ครั้งที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ดร. ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา และ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน และ Mr. Stephen Edward Smith, Student and Alumni Engagement Officer พร้อมด้วย อ.เอกสิงห์ วีรไสวนนท์ อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงาน “Thai Universities Promotion Seminar” ครั้งที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อแนะนำมหาวิทยาลัยของไทย และหลักสูตรที่น่าสนใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครองในสาธารณรัฐประชาชนจีน

งาน “Thai Universities Promotion Seminar” ครั้งที่ 2 นี้ จัดขึ้นโดย Yunnan Around Asia International Education Center ซึ่งมีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมงานดังกล่าว

ดาวน์โหลดข่าว

 

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand