คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม Welcome Freshy 2021

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม Welcome Freshy 2021

วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ทีมรุ่นพี่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Welcome Freshy 2021 ต้อนรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 สาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST หลักสูตรไทย) และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT นานาชาติ) ผ่านโปรแกรม Webex Meetings โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดี กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ทั้ง 2 สาขา จากนั้น ดร.ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา และรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน กล่าวแนะนำคณะ นักศึกษารุ่นพี่กล่าวแนะนำมหาวิทยาลัย และปิดท้ายด้วยกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ และรุ่นน้อง

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand