นักศึกษารุ่นพี่คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมสายรหัส ให้กับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน นักศึกษารุ่นพี่คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมสายรหัส ให้กับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 นักศึกษารุ่นพี่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “สายรหัส” ให้กับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT นานาชาติ) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST หลักสูตรไทย) ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Discord

กิจกรรมสายรหัสจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่ และรุ่นน้อง มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้รู้จักกันให้มากขึ้น และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมทั้งมีการแจ้งพี่สายรหัสให้แก่น้องๆ นักศึกษาใหม่ โดยพี่รหัสจะช่วยดูแล น้องรหัสทั้งในเรื่องการเรียน และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand