นักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) สำเร็จโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน จาก NAIST ประเทศญี่ปุ่น

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน นักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) สำเร็จโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน จาก NAIST ประเทศญี่ปุ่น

นางสาวฐชา เส็ตตีวงค์ และ นายณฐนนท ฤทธิ์ตา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในหลักสูตร ICT คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้สำเร็จโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อนกับ Software Engineering research group ที่ Nara Institute of Science and Technology (NAIST) ประเทศญี่ปุ่น โดยมี Asst. Prof. Dr. Raula Gaikovina Kula, Prof. Dr. Kenichi Matsumoto และ Assoc. Prof. Dr. Takashi Ishio เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ร่วมกับทีมนักศึกษาระดับมหาบัณฑิตจาก NAIST นอกจากนี้ ยังมีทีมคณาจารย์ ICT ม.มหิดล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมในการฝึกงานครั้งนี้อีกด้วย ได้แก่ ผศ. ดร. ธันวดี สุเนตนันท์ ดร. มรกต เชิดเกียรติกุล และ ดร. ชัยยงค์ รักขิตเวชสกุล

โครงการฝึกงานภาคฤดูร้อนดังกล่าว มีกำหนดระยะเวลาการฝึกงานกว่า 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 โดยในหลายปีที่ผ่านมา คณะฯ ได้ส่งนักศึกษาเพื่อไปฝึกงานกับ Software Engineering research group (NAIST) ณ ประเทศญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี สำหรับปีนี้นักศึกษาทั้งสองต้องเข้าร่วมโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อนในรูปแบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างไรก็ตาม นักศึกษาทั้งสองมีความพยายามและความมุ่งมั่น จึงทำให้ประสบความสำเร็จในการฝึกงานภาคฤดูร้อนดังกล่าว

นักศึกษาทั้งสองทำงานวิจัยด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่กำลังเป็นที่สนใจในปัจจุบัน โดยนางสาวฐชา เส็ตตีวงค์ ทำวิจัยในหัวข้อ “Investigating ownership of self-admitted technical debt” และ นายณฐนนท ฤทธิ์ตา ทำวิจัยในหัวข้อ “Code stylometry and code authorship” ซึ่งนักศึกษาทั้งสองได้สะท้อนถึงประสบการณ์การฝึกงานของตนดังนี้

นางสาวฐชา เส็ตตีวงค์ กล่าวว่า “สิ่งที่ท้าทายที่สุดในการฝึกงานครั้งนี้นั่นคือ การที่เราเริ่มต้นการเรียนรู้ในด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์จากศูนย์ ดังนั้นในทุก ๆ วัน เป็นวันที่น่าตื่นเต้น เนื่องจากได้ค้นคว้าและได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่อยู่เสมอ และเมื่อไหร่ที่มีคำถามหรือสงสัยก็สามารถถามได้เลยเพราะอาจารย์และพี่ ๆ เป็นผู้เชี่ยวชาญและยินดีให้ความช่วยเหลือเราเสมอ การฝึกงานกับ NAIST ในครั้งนี้ ถือเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่ามาก ๆ ค่ะ”

นายณฐนนท ฤทธิ์ตา กล่าวว่า “การฝึกงานในครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีมากในการเรียนรู้การทำงานวิจัย ผมได้รับความรู้มากมายที่เป็นประโยชน์และสามารถต่อยอดกับการทำงานในอนาคตได้ ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่สนับสนุนและทำให้การฝึกงานครั้งนี้ผ่านไปด้วยดี”

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand