คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ ครั้งที่ 4/2564 หลักสูตร “JavaScript Framework (Node.js & React)”

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ ครั้งที่ 4/2564 หลักสูตร “JavaScript Framework (Node.js & React)”

      วันที่ 29 กันยายน 2564 ดร. วุฒิชาติ แสวงผล ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ดร. จิดาภา ไกรสังข์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย ได้รับเชิญจากกองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ ครั้งที่ 4/2564 หลักสูตร “JavaScript Framework (Node.js & React)” ให้แก่ผู้ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ของทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัยมหิดล ในรูปแบบ Virtual Conference ผ่านระบบ Webex Meetings

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand