ทีมสร้างสุขคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เปิดตัวกิจกรรม “Let’s grow together : ปลูก ปลุก พลัง” ภายใต้แนวคิด One ICT Stay Home, Stay Happy, Stay Together เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ทีมสร้างสุขคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เปิดตัวกิจกรรม “Let’s grow together : ปลูก ปลุก พลัง” ภายใต้แนวคิด One ICT Stay Home, Stay Happy, Stay Together เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19

      วันที่ 14 ตุลาคม 2564 ดร. เพชร สัจจชลพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยบุคลากรทีมสร้างสุข คณะ ICT เปิดตัวกิจกรรม “Let’s grow together : ปลูก ปลุก พลัง” ภายใต้แนวคิด One ICT Stay Home, Stay Happy, Stay Together ให้แก่คณาจารย์ และบุคลากรคณะ ICT ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams

          กิจกรรมของ One ICT Stay Home, Stay Happy, Stay Together มีระยะเวลาการจัดกิจกรรมทั้งหมด 6 เดือน โดยแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ การร่วมสนุกกับกิจกรรมรายเดือน และ กิจกรรมสะสมความดีรายเดือน ซึ่งกิจกรรม “Let’s grow together : ปลูก ปลุก พลัง” นับเป็นหนึ่งในการร่วมสนุกกับกิจกรรมรายเดือน โดยผลลัพธ์ของกิจกรรมในครั้งนี้จะร่วมสมทบทุน หน้ากากอนามัย N95 ชุดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) และเจลแอลกอฮอล์ เพื่อสนับสนุนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ในการดำเนินการโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 5 ขนาด 400 เตียง ณ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร อำเภอพุทธมณฑล ต่อไป

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand