คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดงานครบรอบ 13 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะ ICT

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดงานครบรอบ 13 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะ ICT

       วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดี พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร จัดงานครบรอบ 13 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะ ICT ในรูปแบบ on-site ณ ห้อง Grand Auditorium คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Webex Meetings

     โดยกิจกรรมในช่วงเช้า ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดี นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะ ICT ณ บริเวณหน้าอาคารคณะฯ และสักการะพระพุทธรูป รูปปั้นเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี และ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ ห้องพระ ชั้น 2 จากนั้นเป็น พิธีมอบโล่และเข็มเชิดชูเกียรติบุคลากร ประจำปี 2563 – 2565 เพื่อยกย่อง และเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างดีเด่นระดับส่วนงาน ประจำปี 2563 และเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรที่ทุ่มเทปฏิบัติงานกับคณะฯ มาเป็นอย่างดีและอย่างยาวนาน ซึ่งในปีนี้ มีคณาจารย์และบุคลากร ได้รับโล่และเข็มเชิดชูเกียรติในประเภทต่างๆ ดังนี้

 • โล่บุคลากรดีเด่นระดับส่วนงาน ประจำปี 2563 จำนวน 5 ท่าน
 • เข็มเชิดชูเกียรติ (เป็นกรณีพิเศษ) จำนวน 1 ท่าน
 • เข็มเชิดชูเกียรติ เข็มที่ระลึกทองคำ สำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานกับคณะฯ ครบ 30 ปี จำนวน 7 ท่าน
 • เข็มเชิดชูเกียรติ เข็มที่ระลึก โลโก้ ICT (เข็มเพชรชมพู) สำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานกับคณะฯ ครบ 20 ปี จำนวน 6 ท่าน
 • เข็มเชิดชูเกียรติ เข็มที่ระลึก โลโก้ ICT (เข็มเพชรเงิน) สำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานกับคณะฯ ครบ 10 ปี จำนวน 30 ท่าน โดยแบ่งออกเป็น บุคลากรผู้ปฏิบัติงานครบ 10 ปี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 13 ท่าน บุคลากรผู้ปฏิบัติงานครบ 10 ปี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 9 ท่าน และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานครบ 10 ปี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จำนวน 8 ท่าน
 • เข็มเชิดชูเกียรติ เข็มที่ระลึก โลโก้ ICT (เข็มเพชรเขียวคณะฯ) สำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานกับคณะฯ ครบ 5 ปี จำนวน 12 ท่าน โดยแบ่งออกเป็น บุคลากรผู้ปฏิบัติงานครบ 5 ปี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 4 ท่าน บุคลากรผู้ปฏิบัติงานครบ 5 ปี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563จำนวน 1 ท่าน และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานครบ 5 ปี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จำนวน 7 ท่าน

     ส่วนในช่วงบ่าย เป็นกิจกรรมธรรมะบรรยาย สังคหธรรม “ธรรมเพื่อส่งเสริมชีวิตที่ดีร่วมกัน” บรรยายธรรมโดย พระมหาวิสูตร วิสุทฺธิปญฺโญ ป.ธ.9 วัดเทวสังฆาราม พระอารามหลวง รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ดูแลศูนย์สุขภาพพระภิกษุสงฆ์ ในสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19 (รพ.สต.วังด้ง) เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสครบรอบ 13 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะ ICT โดยหลังจากเสร็จสิ้นการบรรยายธรรม ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และคณะทำงานเสริมสร้างความสุขและความผูกพันของคณะฯ ได้ร่วมถวายจตุปัจจัย ไทยธรรม และสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ศูนย์สุขภาพพระภิกษุสงฆ์ ในสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19 (รพ.สต.วังด้ง) อีกด้วย

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand