คณะ ICT ม.มหิดล ให้การต้อนรับคู่ความร่วมมือจาก Northwestern Polytechnical University (NPU) ประเทศจีน

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล ให้การต้อนรับคู่ความร่วมมือจาก Northwestern Polytechnical University (NPU) ประเทศจีน

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการรับรองคู่ความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ โดยได้รับรองแขกจาก Northwestern Polytechnical University (NPU) ประเทศจีน โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์ คณบดีฯ นำทีมผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ Prof. Zhang Yingfeng, Vice Dean, School of Mechanical Engineering, Prof. YU Yiting, Professor in Micro-electromechanical Systems, School of Mechanical Engineering, SUN Ke, Secretary for Foreign Affairs, School of Mechanical Engineering และ NIU Zhenxi, Secretary of Party Committee, School of Mechanical Engineering ณ ห้องประชุม 404 ชั้น 4 อาคาร ICT ศาลายา พร้อมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ MARU lab ห้องปฏิบัติการ MU-Bremen lab นอกจากนี้ได้พาเยี่ยมชมบรรยากาศการเรียนการสอน ผลงานของอาจารย์ และผลงานของนักศึกษาอีกด้วย

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand