คณะ ICT ม.มหิดล ขอแสดงความยินดีกับคุณสุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์ ในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล ประจำปี 2560

ข่าวกิจกรรมข่าวศิษย์เก่าปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล ขอแสดงความยินดีกับคุณสุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์ ในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล ประจำปี 2560

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล และสมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล ขอแสดงความยินดีกับคุณสุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์ ศิษย์เก่า CS ป.ตรี รุ่นที่ 6 ป.โท รุ่นที่ 3 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ท โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) และเป็นที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560 ประเภทบริหาร โดยจะเข้ารับมอบโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นฯ ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 15.30 น. ณ ห้องกรุงธนบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

สำหรับคุณสุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์ เป็นผู้มีประสบการณ์และผลงานที่โดดเด่นด้านการบริหารจัดการธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2548 และได้บริหารบริษัทฯ จนเติบโต และได้ก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ในปี พ.ศ. 2554 และได้นำพาบริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชน ภายใต้ชื่อ บริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ท โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ได้สำเร็จในปี พ.ศ. 2555  นับเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานในวงการอุตสาหกรรม IT ของประเทศไทยคนหนึ่ง

คณะ ICT มีความภาคภูมิใจและขอแสดงความชื่นชมในความสำเร็จ ของคุณสุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์ ที่ได้ทุ่มเททั้งความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ด้วยความตั้งใจจริงในการช่วยเหลือคณะและสังคม และถือว่าเป็นการสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ ในโอกาสนี้ คณะฯ ขอมอบความปรารถนาดีแก่คุณสุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์ ขอให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ทั้งทางกาย ใจ และสติปัญญา และมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไป

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand