สรุปข่าวทุนวิจัย เดือนมกราคม 2561 (ปักษ์แรก)

ข่าวทุนวิจัยปิดความเห็น บน สรุปข่าวทุนวิจัย เดือนมกราคม 2561 (ปักษ์แรก)

ข่าวทุนวิจัย

No. วันที่ เรื่อง Deadline
1 4 ม.ค. 61 ประกาศรับข้อเสนอทุน Industry – Academia Partnership (IAPP) ภายใต้โครงการ Newton Fund (Deadline 08 ก.พ.61 ) 8 ก.พ. 61 รายละเอียดเพิ่มเติม
2 5 ม.ค. 61 เปิดรับสมัครทุนชุดโครงการวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ “ความหลากหลายทางชีวภาพ” ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สกว. และ Chinese Academy of Sciences (CAS) (Deadline 14 ก.พ.61 ) 14 ก.พ.61 รายละเอียดเพิ่มติม
Share:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish