สรุปประกาศงานวิจัย เดือนธันวาคม 2560 (ปักษ์แรก)

ประกาศงานวิจัยปิดความเห็น บน สรุปประกาศงานวิจัย เดือนธันวาคม 2560 (ปักษ์แรก)

ประกาศ  

No. วันที่ เรื่อง Deadline
1 27 พ.ย. 17 ประชาสัมพันธ์ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (IP IDE Center) รายละเอียดเพิ่มเติม
Share:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish