สรุปข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา ด้านงานวิจัย เดือนธันวาคม 2560 (ปักษ์แรก)

ข่าวประชุม อบรม สัมมนา ด้านงานวิจัยปิดความเห็น บน สรุปข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา ด้านงานวิจัย เดือนธันวาคม 2560 (ปักษ์แรก)

ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา

No. วันที่ เรื่อง Deadline
1 23 พ.ย. 60 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ProGRANT Proposal Writing for Research Grants: Practical-oriented Trainings for New Researches โดยได้รับการสนับสนุนจาก German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) (Deadline 14 ธ.ค.60 ) 14 ธ.ค. 60 รายละเอียดเพิ่มเติม
2 27 พ.ย. 60 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในโครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 (Deadline 28 ก.พ.61 ) 28 ก.พ. 61 รายละเอียดเพิ่มเติม
3 27 พ.ย. 60 ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง Changing Era: What’s happening in Arts & Design in 21st Century? (Deadline 19 ม.ค.61 ) 19 ม.ค. 61 รายละเอียดเพิ่มเติม
4 23 พ.ย. 60 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุกระดับชาติ ครั้งที่ 6 หัวข้อ “Active Learning ตอบโจทย์ Thailand 4.0 อย่างไร” (Deadline 15 ม.ค.61 ) 15 ม.ค. 61 รายละเอียดเพิ่มเติม
5 1 ธ.ค. 60 ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 36 (36th WUNCA) (Deadline 24 ธ.ค.60 ) 24 ธ.ค. 60 รายละเอียดเพิ่มเติม
Share:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish