สรุปประกาศงานวิจัย เดือนกันยายน 2560

ประกาศงานวิจัยปิดความเห็น บน สรุปประกาศงานวิจัย เดือนกันยายน 2560
No. วันที่ เรื่อง Deadline
1 01 ก.ย. 17 ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (ภายในวันที่ 31 ต.ค. 60) 27 ก.ค. 17 รายละเอียดเพิ่มเติม
Share:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish