สรุปประกาศงานวิจัย เดือนสิงหาคม 2560 (ปักษ์หลัง)

ประกาศงานวิจัยปิดความเห็น บน สรุปประกาศงานวิจัย เดือนสิงหาคม 2560 (ปักษ์หลัง)
No. วันที่ เรื่อง Deadline
1 15 ส.ค. 17 หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการโครงการสู่มหาวิทยาลัยวิจัย Talent Management (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560 11 ส.ค. 17 รายละเอียดเพิ่มเติม
2 23 ส.ค. 17 กสทช. ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร กสทช. ประจำปี 2560 (NBTC Annual Review 2017) ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560 23 ส.ค. 17 รายละเอียดเพิ่มเติม
3 23 ส.ค. 17 ม.มหาสารคาม ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยีประยุกต์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 23 ส.ค. 17 รายละเอียดเพิ่มเติม
Share:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish