สรุปข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา ด้านงานวิจัย เดือนสิงหาคม 2560 (ปักษ์หลัง)

ข่าวประชุม อบรม สัมมนา ด้านงานวิจัยปิดความเห็น บน สรุปข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา ด้านงานวิจัย เดือนสิงหาคม 2560 (ปักษ์หลัง)
No. วันที่ เรื่อง Deadline
1 16 ส.ค. 60 สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีให้แก่ชุมชนและขยายผลสู่การพัฒนาผลิตภาพของท้องถิ่น 09 ต.ค. 60 รายละเอียดเพิ่มเติม
2 22 ส.ค. 60 สกว. ร่วมกับ NERC และ ESRC ขอเชิญเข้าร่วมประชุม Understanding of The Impacts of Hydrometeorological Hazards in South East Asia-Networking Workshop 03 ต.ค. 60 รายละเอียดเพิ่มเติม
3 24 ส.ค. 60 วช. ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ 3 เวที (IWIS 2017, SIIF 2017, International Exhibition of Inventions Geneva) รายละเอียดเพิ่มเติม
4 28 ส.ค. 60 วช. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย – อินเดีย รายละเอียดเพิ่มเติม
5 29 ส.ค. 60 วช. ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยด้านสังคมศาสตร์ ระหว่าง ไทย-อินเดีย และ ไทย-จีน 08 ก.ย. 60 รายละเอียดเพิ่มเติม
Share:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish