สรุปประกาศงานวิจัย เดือนมิถุนายน 2560 (ปักษ์หลัง)

ประกาศงานวิจัยปิดความเห็น บน สรุปประกาศงานวิจัย เดือนมิถุนายน 2560 (ปักษ์หลัง)
No. วันที่ เรื่อง Deadline
1 13 มิ.ย. 17 การดำเนินงานโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) แบะทุนต่อยอดงานวิจัยเพื่อร่วมกับภาคเอกชน (PRE-SEED Fund) 13 มิ.ย. 17 รายละเอียดเพิ่มเติม
Share:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish