คณะ ICT ม.มหิดล จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “From Digital Economy to Resilient Architecture”

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “From Digital Economy to Resilient Architecture”

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “From Digital Economy to Resilient Architecture”  โดย คุณดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญการวางแผนสถาปัตยกรรมองค์กร ( Enterprise Architecture ) ให้เกียรติเป็นวิทยากร ให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์  ณ ห้อง CC311 ชั้น 3 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ คณะICT ม.มหิดล วิทยาเขตพญาไท  โดยมี ผศ. ดร. สุดสงวน งามสุริยโรจน์ อาจารย์ประจำคณะฯ เป็นผู้กล่าวต้อนรับพร้อมกล่าวเปิดงาน ซึ่งผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายในครั้งนี้ประกอบไปด้วยที่ปรึกษางานด้าน Digital Transformation และ Enterprise Architecture นักวิจัย คณาจารย์ และบุคลากรทางด้าน IT ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน 63 ท่าน สรุปเนื้อหาสำคัญ ดังนี้

 • การเปลี่ยนแปลงดิจิทัลจากเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อสถาปัตยกรรมที่ยืดหยุ่นได้
 • เศรษฐกิจนอร์มใหม่และการแชร์เอ็ฟ
 • ค่าการสร้างและการออกแบบความคิด
 • devops, ci / cd ท่อส่งและ microservice
 • คลาวด์มากข้อมูลใหญ่
 • การวิเคราะห์ขั้นสูงและระบบอัตโนมัติสำหรับธุรกิจและชีวิต
 • การรักษาความปลอดภัยและการปกครองเพื่อความยั่งยืน
Share:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish