ทีมนักสร้างสุขคณะ ICT มหิดล จัดกิจกรรม “Physical fitness checkup for better healthier life ตรวจกันสักนิด ฟิตกันแค่ไหน สุขภาพสดใส กายใจแข็งแรง” ครั้งที่ 1

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ทีมนักสร้างสุขคณะ ICT มหิดล จัดกิจกรรม “Physical fitness checkup for better healthier life ตรวจกันสักนิด ฟิตกันแค่ไหน สุขภาพสดใส กายใจแข็งแรง” ครั้งที่ 1
วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 ทีมนักสร้างสุขคณะ ICT มหิดล จัดกิจกรรม “Physical fitness checkup for better healthier life ตรวจกันสักนิด ฟิตกันแค่ไหน สุขภาพสดใส กายใจแข็งแรง” ครั้งที่ 1 เพื่อให้บุคลากรของคณะ ICT กว่า 80 คน ได้ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ผศ.ดร. ไวพจน์ จันทร์เสม และทีมงานจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพทาง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร จัดขึ้น ณ ลานกิจกรรมสวนไผ่ ชั้น 1 อาคารคณะ ICT ม.มหิดล วิทยาเขตศาลายา โดยมีรายการทดสอบสมรรถภาพทางกายดังนี้
 1. ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
 2. วัดความดันโลหิตและชีพจร
 3. วัดแรงบีบมือ
 4. วัดแรงเหยียดขา
 5. วัดความอ่อนตัว
 6. วัดพลัง ยืนกระโดดไกล
 7. วัดระบบไหลเวียน ความอดทน Step Test
 8. วัดความอดทนกล้ามเนื้อ ซิทอัพและดันพื้น
โดยนักสร้างสุขคณะ ICT จะจัดกิจกรรมนี้เป็นครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง Bits & Bytes Hall ชั้น 4 อาคารคณะ ICT ม.มหิดล ศาลายา ซึ่งเป็นกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ พร้อมแจ้งผลการทดสอบจากกิจกรรมครั้งที่ 1 อีกด้วย
Share:
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish