ICT มหิดล ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 71 วันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 71 วันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ผศ. ดร. สุกัญญา พงษ์สุภาพ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายกลยุทธ์ และประกันคุณภาพคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้แทนคณบดีฯ เดินทางไปร่วมแสดงความยินดี และมอบเงินเพื่อร่วมสมทบทุนพัฒนาปรับปรุงศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการ ด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ก้าวเข้าสู่ปีที่ 71 ณ โถงชั้น1 อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand