สรุปข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา ด้านงานวิจัย เดือนพฤษภาคม 2561 (ปักษ์หลัง)

ข่าวประชุม อบรม สัมมนา ด้านงานวิจัยปิดความเห็น บน สรุปข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา ด้านงานวิจัย เดือนพฤษภาคม 2561 (ปักษ์หลัง)
No. วันที่ เรื่อง Deadline
1 22 พ.ค. 61 ขอเชิญเข้าร่วมการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยของรัฐบาลฝรั่งเศสสำหรับอาจารย์และนักวิจัย โดยมหาวิทยาลัยมหิดล และ แคมปัสฟรานซ์ 14 มิ.ย. 61 รายละเอียดเพิ่มเติม
2 28 พ.ค. 61 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงสัมมนาในการส่งเสริม Entrepreneurial Ecosystem โดยมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ NEDO ประเทศญี่ปุ่น และ NIA 10 มิ.ย. 61 รายละเอียดเพิ่มเติม
Share:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish