ICT มหิดล (MUICT) จัดกิจกรรมฝึกงาน และศึกษาดูงานของนักเรียนโรงเรียนอำนวยศิลป์

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดกิจกรรมฝึกงาน และศึกษาดูงานของนักเรียนโรงเรียนอำนวยศิลป์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล จัดกิจกรรมฝึกงาน และศึกษาดูงานนักเรียนของโรงเรียนอำนวยศิลป์ ระหว่างวันที่ 9-13 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารคณะ ICT ม.มหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรู้จักคณะ ICT และมหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านการดำเนินงานภายในของคณะฯ เข้าใจการทำงานด้าน Computer Science และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในคณะ ICT รู้จักทิศทางด้านการพัฒนา IT และการต่อยอดองค์ความรู้ที่สนุกแต่ได้สาระ ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนอำนวยศิลป์ หลักสูตรนานาชาติ จำนวน 4 คน ได้แก่ Mr. Por Oudomying, Mr. Kawin Srisilpavongse, Mr. Sirayuth Techavorabot และMr. Tanaphat Vivattanakijcharoen โดยในวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 ดร. ปวิตรา จิรวีรกูล รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน และคุณกิตติคุณ ทองกัญชร รักษาการหัวหน้าสำนักงานสนับสนุนเทคโนโลยี ให้การต้อนรับพร้อมแนะนำกิจกรรม ทำความรู้จักกัน แนะนำคณะฯ พร้อมพาเดินชมมหาวิทยาลัยมหิดล และร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยรอบมหาวิทยาลัย ได้แก่ ณ พระราชานุสาวรีย์ พระราชบิดา อาคารสำนักงานอธิการบดี ศาลพ่อขุนทุ่ง พระพุทธมหิดล จากนั้นศึกษาเรียนรู้งานโสตและเทคโนโลยีสื่อการศึกษา โดยให้นักเรียนทำบัตรนักเรียนฝึกงานด้วยตนเอง และทำความรู้จักการทำงานด้าน Infographic รวมถึงการทดลองทำ Infographic สอนโดยคุณดวงหทัย แพงจิกรี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์)

วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 นักเรียนได้ทำความรู้จักการทำงานด้าน Computer Hardware and Operating System โดยคุณประพฤทธิ์ พิริยะเบญจวัฒน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และ คุณนพณัฐ สุขศรีอุปถัมภ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และทำความรู้จักการทำงานด้าน IOT และตัวอย่างการใช้งาน

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 นักเรียนเข้าเยี่ยมชม Lab MIRU แนะนำ อธิบายเกี่ยวกับ Computer vision ศึกษาดูงานเกี่ยวกับ Project ต่างๆ และทดลองเล่น VR การจำลองเสมือนจริงสำหรับการฝึกเพื่อสร้างภูมิต้านทานต่อความเครียดในสถานการณ์กดดันสูง ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ร่วมกับ ดร. โมเรศ ปรัชญพฤทธิ์ อาจารย์ประจำคณะICT จากนั้นได้เข้าร่วม Workshop ในงาน JCSSE & ICT-ISPC 2018 ในหัวข้อ Industrial IoT และทำความรู้จักขั้นตอน กระบวนการทำงานด้าน การพัฒนา Software รู้จัก Computer Languages ทดลองทำ Mobile Application เบื้องต้น โดยคุณวิกรศักดิ์ รักหนู รักษาการหัวหน้างานสารสนเทศและระบบ และทีมสารสนเทศฯ

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 นักเรียนร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับระบบลงทะเบียน งาน JCSSE & ICT-ISPC 2018 โดยคุณโสรวีร์ ยันตะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการถ่ายทอด Multimedia งาน JCSSE & ICT-ISPC 2018 โดยคุณนพดล โอวาทมหาศิลป์ รักษาการหัวหน้างานโสตและเทคโนโลยีสื่อการศึกษา ในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม จั๊กก้า ทัวร์ เรียนรู้ รู้จักคณะ ICT และมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา อาทิ เยี่ยมชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ปั่นจักรยานเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ ม.มหิดล อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ และมหิดลสิทธาคาร

และในวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 คณะ ICT จัดพิธีปิดกิจกรรม และสรุปผลการเรียนรู้งานด้าน IT ของนักเรียนโรงเรียนอำนวยศิลป์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์ คณบดีฯ มาร่วมพูดคุยพร้อมมอบของที่ระลึก และมี ดร.ปวิตรา จิรวีรกูล รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน เป็นผู้กล่าวสรุปกิจกรรม ณ ห้อง IT122 คณะ ICT ม.มหิดล ศาลายา ซึ่งคณะฯ เชิญ Ms. Kerri West อาจารย์จากโรงเรียนอำนวยศิลป์ ผู้ปกครอง และคณาจารย์คณะ ICT มาร่วมฟังสรุปผลการศึกษาดูงานที่นักเรียนได้นำเสนอ Presentation ร่วมกันอีกด้วย

Share:
  • 33
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  
    33
    Shares

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand