ข่าวการรับสมัครงาน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครบุคลากรผู้มีความสามารถ
เข้าร่วมงานในตำแหน่งต่าง ๆ ตามที่ระบุด้านล่างนี้  จำนวน 2 อัตรา

  😀 นักวิชาการนักวิชาการสารสนเทศ จำนวน 1 อัตร

**เปิดรับสมัครภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563**

ท่านสามารถเข้าสู่ระบบได้โดยการสมัครสมาชิกผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์ของมหาวิทยาลัยมหิดล
ได้ที่ลิงก์ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/index.php

ยื่นสมัครออนไลน์ได้ที่ลิงก์นี้ >> สมัครงานตำแหน่ง “นักวิชาการสารสนเทศ” 

 

 😀  นักวิชาการนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตร

**เปิดรับสมัครภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2563**

ท่านสามารถเข้าสู่ระบบได้โดยการสมัครสมาชิกผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์ของมหาวิทยาลัยมหิดล
ได้ที่ลิงก์ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/index.php

ยื่นสมัครออนไลน์ได้ที่ลิงก์นี้ >> สมัครงานตำแหน่ง “นักวิชาการโสตทัศนศึกษา”

 


 😉 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตร 

ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ
1   นางสาวปองไพลิน ขำสาธร   ได้รับการคัดเลือกเข้าทำงาน
2   นางสาวปวิตรา ยังสบาย   สำรองอันดับที่ 1
3   นางสาวพิชญ์ชาดา มีใจเย็น   สำรองอันดับที่ 2

 

วันที่รายงานตัว

ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าทำงาน กรุณามารายงานตัวในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.30 น.

ณ ห้อง IT124 ชั้น 1 คณะ ICT ม.มหิดล ศาลายา ติดต่องานบริหารทรัพยากรบุคคล

อ่านประกาศเพิ่มเติมได้ที่
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :วันวิสาข์ บัวบาน 02-4410909 ต่อ 423

 


 😉 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา  
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ
1 นายชานน นางหรอก ผู้ได้รับคัดเลือก
2 นายกฤตวิทย์ มนต์ไตรเวศย์ สำรองอันดับที่ 1
 อ่านประกาศเพิ่มเติมได้ที่

https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/admin/fileUpload/20201016142430_72.pdf

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :วันวิสาข์ บัวบาน 02-4410909 ต่อ 423


Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish