อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมา

Graphic Design for Social Media with Photoshop & Illustrator CC รุ่นที่ 2

19 กันยายน 2019
20 กันยายน 2019

หลักสูตร Blockchain Technology to Drive Business Disruption

2 ตุลาคม 2019
4 ตุลาคม 2019
09.00 น. - 16.00 น.

คณะ ICT ม.มหิดล เปิดอบรม...   รายละเอียด

2019 DICOM Educational Conference

3 ตุลาคม 2019
4 ตุลาคม 2019
08.00 น. - 17.00 น.

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Train-the-Trainer: Computational Thinking Unplugged

21 ตุลาคม 2019
09.30 น. - 16.30 น.

คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร Managing ICT Projects to Success with Kanban

31 ตุลาคม 2019
1 พฤศจิกายน 2019
09.00 น. - 16.00 น.

คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญเข...   รายละเอียด

โครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ หลักสูตร การออกแบบ และจัดทำ Infographics เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ในองค์กร ด้วย Piktochart และ PREZI รุ่นที่ 25

27 พฤศจิกายน 2019
28 พฤศจิกายน 2019
09.00 น. - 16.00 น.

ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร Agile Software Development with Scrum

28 พฤศจิกายน 2019
29 พฤศจิกายน 2019
09.00 น. - 16.00 น.

ICT Junior Camp #12 รอบ (Special Round): “Trendy ICT Tech”

30 พฤศจิกายน 2019
1 ธันวาคม 2019
09.00 น. - 16.00 น.

โครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ “พลิกจินตนาการสู่ผลงานออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม Photoshop CC (ICT Creative : Digital Media Design with Photoshop CC)”

12 ธันวาคม 2019
13 ธันวาคม 2019
09.00 น. - 16.00 น.

สัมมนาวิชาการ เรื่อง “Café SERU#4 – Artificial Intelligence and Software Engineering (AI4SE and SE4AI)”

3 มกราคม 2020
10.00 น. - 11.30 น.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish