อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมา

หลักสูตร Medical Informatics and Imaging Informatics

4 มกราคม 2020
09.00 น. - 16.00 น.

รายละเอียดตามลิ้งค์ด้านล...   รายละเอียด

โครงการแข่งขันไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ระดับนักศึกษา (STDiO CTF Competition) ประจำปี 2563

12 มกราคม 2020
08.00 น. - 18.00 น.

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Enterprise Architecture การพัฒนาผู้นำดิจิทัล และการใช้เครื่องมือพิมพ์เขียวองค์กรสู่การทำ Roadmap องค์กรอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1

18 มกราคม 2020
09.00 น. - 16.30 น.

MUICT Alumni Career Talk

22 มกราคม 2020
22 มกราคม 2020
1.00 p.m. - 4.30 p.m.

การประชุมวิชาการนานาชาติ “The IoT Security Forum in Bangkok 2020”

22 มกราคม 2020
09.00 น. - 16.30 น.

ด้วยคณะ ICT ม.มหิดล ร่วม...   รายละเอียด

Job & Education Fair #11

29 มกราคม 2020
29 มกราคม 2020
10.30 a.m. - 4.00 p.m.

หลักสูตรอบรม Data Science and Big Data Analytics (IT655)

30 มกราคม 2020
31 มกราคม 2020
09.00 น. - 16.00 น.

Link at:  https://www2.i...   รายละเอียด

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Getting Start with OpenCV for Image Processing”

4 กุมภาพันธ์ 2020
5 กุมภาพันธ์ 2020
09.30 น. - 16.30 น.

โครงการหลักสูตรอบรมการใช้งานโปรแกรม Scratch เพื่อการเรียนการสอนสำหรับครูระดับประถมศึกษา (Train-the-Trainer)

12 กุมภาพันธ์ 2020
13 กุมภาพันธ์ 2020
09.00 น. - 16.00 น.

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Enterprise Architecture การพัฒนาผู้นำดิจิทัล และการใช้เครื่องมือพิมพ์เขียวองค์กรสู่การทำ roadmap องค์กรอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2

15 กุมภาพันธ์ 2020
09.00 น. - 16.00 น.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish