อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Adobe Illustrator CC Workshop : Creative Vector Design with Illustrator CC”

19 พฤศจิกายน 2018
20 พฤศจิกายน 2018
09.00 น. - 16.00 น.

มหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561 “Mahidol Quality 2018” ภายใต้หัวข้อ “Valuing People : คุณค่าคน คุณค่างาน”

27 พฤศจิกายน 2018
09.00 น. - 16.30 น.

โครงการบริการวิชาการสู่สังคม สัมมนาวิชาการ เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Car Hack รถยนต์ของคุณปลอดภัยจริงหรือ?”

28 พฤศจิกายน 2018
13.00 น. - 17.30 น.

MUICT ALUMNI BADMINTON 2018

1 ธันวาคม 2018
1 ธันวาคม 2018
9:00 AM - 4:00 PM

ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมแข...   รายละเอียด

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านพื้นฐานการใช้งานโมเดลการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning)

14 ธันวาคม 2018
09.00 น. - 16.00 น.

โครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ หลักสูตร การออกแบบ และจัดทำ Infographics เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ในองค์กร ด้วย Piktochart และ PREZI รุ่นที่ 21

17 ธันวาคม 2018
18 ธันวาคม 2018
09.00 น. - 16.00 น.

โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “How to be a bug bounty hunter”

9 มกราคม 2019
18.00 น. - 21.00 น.

โครงการหลักสูตรอบรมพร้อมสอบวัดความรู้และทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office 2013: MOS-Word 2013, MOS-Excel 2013, MOS-PowerPoint 2013 ตามมาตรฐานสากล MOS (Microsoft Office Specialist) Certificate

9 มกราคม 2019
11 มกราคม 2019
09.00 น. - 16.00 น.

โครงการบริการวิชาการสู่สังคม สัมมนาวิชาการ เรื่อง “Hacking and How We can Protect Our Assets”

23 มกราคม 2019
13.30 น. - 15.30 น.

คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

25 มกราคม 2019

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish