เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Trinity Roots: ศิษย์เก่าคณะ ICT กับประสบการณ์การทำธุรกิจสายไอที”

วันที่ 11 มกราคม 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุดสงวน งามสุริยโรจน์ อาจารย์ประจำรายวิชา ทสวด 101 โจทย์และประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม 1 (ITDS101 Industry Problems and Experiences) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Trinity Roots: ศิษย์เก่าคณะ ICT กับประสบการณ์การทำธุรกิจสายไอที” โดยได้รับเกียรติจาก คุณจิระวัฒน์ เอี้ยวฉาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ทรีนิตี้ รูทส์ จำกัด ซึ่งเป็นศิษย์เก่า ICT รุ่น 2 เป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์การดำเนินธุรกิจและแนวทางในการก่อตั้งบริษัท ทรีนิตี้ รูทส์ จำกัด ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST หลักสูตรไทย) ณ ห้อง IT 204