เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

สมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล ร่วมกับ DevMountain และคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดงาน “DevMountain University: Live and Education in Future Tech”

วันที่ 25 มีนาคม 2566 สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (สมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล) นำโดย คุณอัคคสิทธิ์ ตรุงกานนท์ นายกสมาคมฯ คุณกิตติ ออพิพัฒนา อุปนายกสมาคมฯ และคุณไชยศิริ กังวาลยศศักดิ์ ปฏิคมสมาคมฯ ร่วมกับ DevMountain และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) จัดงาน “DevMountain University: Live and Education in Future Tech” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ทิพาจินต์ ไทยพิสุทธิกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะICT พร้อมด้วย คุณอภัยชนม์ พันธุ์โอภาส ผู้ก่อตั้ง DevMountain และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไลบร้าเทค จำกัด เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ณ ห้อง Grand Auditorium คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

งาน “DevMountain University: Live and Education in Future Tech” เป็นงานรวมตัวของคนสายเทคโนโลยี จากผู้เชี่ยวชาญหลายวงการ ทั้งสายการแพทย์ การศึกษา อสังหาริมทรัพย์ การเงินและธนาคาร Blockchain คอมพิวเตอร์กราฟิก และนักวิจัย ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ แชร์ความรู้ วิกฤต โอกาสด้าน AI กำลังเป็นกระแส และมีผลกระทบกับบทบาทชีวิต และการทำงานของผู้คนในยุคปัจจุบัน ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่

 • Tech Forum เสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในหัวข้อ “How AI comes into play in everyday Life, Work, and Education?” จากศิษย์เก่า ICT และผู้เชี่ยวชาญในแวดวงต่างๆ
 • การบรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้ในหัวข้อเทคโนโลยีด้าน AI ในวงการต่างๆ รวมไปถึงการพัฒนาตัวเองในสายอาชีพและการพัฒนาซอฟต์แวร์ กว่า 18 หัวข้อ จากศิษย์เก่า ICT มหิดล คณาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี อาทิ
  • How to build good chatbot by Zwiz.AI โดย คุณชนกานต์ ชินชัชวาล CEO บริษัท โรโบลิงโก้ จำกัด ศิษย์เก่า ICT รุ่น 7
  • AI for Education โดย ดร.อริญชยา ตรีคุณประภา ผู้ก่อตั้งมูลนิธิแรบไบต์ ศิษย์เก่า ICT รุ่น 2
  • So you want to found a startup/business… Things I wish I knew earlier as an engineer โดย คุณธนภูมิ เจริญศิริ CEO บริษัท AppMan Co., Ltd.
   ศิษย์เก่า ICT รุ่น 2
  • Epic Data-Driven Collaboration in Work-from-Anywhere Tech Teams โดย คุณเกียรติพงษ์ ศรีปะทีปบัณฑิต CTO บริษัท Trinity Roots ศิษย์เก่า ICT รุ่น 2
  • How to Start Experimenting in the Best Way to Fail Fast but Succeed Faster โดย คุณพีรพันธุ์ เพิ่มทรัพย์ Head of Digital Analytics TISCO Financial Group
  • (Some of) My Favorites Quotes about Computing โดย อารจารย์รวิทัต
   ภู่หลำ Managing Director บริษัท Code App
  • AI in Software Development โดย ดร.ชัยยงค์ รักขิตเวชสกุล อาจารย์ประจำคณะ ICT
  • Striking the Balance between Digital Security and Usability with AI โดย คุณเสถียรพงศ์ จึงอุดมพร Managing Director บริษัท INDistinct ศิษย์เก่า ICT รุ่น 4 และ ดร.ธนพล นรเสฏฐ์ อาจารย์ประจำคณะ ICT ศิษย์เก่า ICT รุ่น 4
  • ฯลฯ
 • การฝึกอบรมระดับเบื้องต้นในหัวข้อสายเทคโนโลยี อาทิ
  • Beyond Bitcoin: How Blockchain Technology is Enabling Decentralized Digital Identity โดย ดร.ฉกรรจ์ พราหมณ์แก้ว CTO บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัล ไอดี จำกัด (NDID) ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล
  • AI Future Technology on Blockchains โดย คุณพีรพัฒน์ หาญคงแก้ว Co-Founder, Cryptomind Advisory ศิษย์เก่า ICT รุ่น 8
  • C# Programming Cheat Sheet and Develop API with ChatGPT โดย
   คุณอภัยชนม์ พันธุ์โอภาส ผู้ก่อตั้ง DevMountain และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไลบร้าเทค จำกัด
  • Hands on Practice: AI in Medicine โดย ผศ.ดร.รัตน์ชัยนันท์ ธรรมสุจริต อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลการดูแลสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ฯลฯ

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง Grand Auditorium ห้อง Bits & Bytes Hall ห้อง A1 ห้อง A2 และห้อง A3 คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 200 คน

นอกจากการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบอัดแน่นความรู้ทางด้านเทคโนโลยีตลอดทั้งวันแล้ว ผู้เข้าร่วมงานยังมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม Networking Party ร่วมรับประทานอาหารแลกเปลี่ยนความรู้กับคนสายเทคโนโลยีหลังจบงาน ณ ร้านสถานีปีหนึ่ง อีกด้วย